Brezovský potok (Senica)

Číslo revíru: 
2-0180-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Myjava
Organizácia: 
MO SRZ Senica
Popis revíru: 

Brezovský potok od ústia Myjavy po pramene.Lovná miera: pstruh potočný- 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, sivoň 27 cm.