Bojnianka

Číslo revíru: 
2-0160-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Topoľčany
Organizácia: 
MO SRZ Topoľčany
Popis revíru: 

Potok Bojnianka od ústia do rieky Nitra po pramene a prítoky potok Hradná, Lieskový potok, Zľavský potok od ústia po pramene.