Biely potok (martin)

Číslo revíru: 
3-0130-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Martin
Organizácia: 
MsO SRZ Martin
Popis revíru: 

Biely potok od ústia do starého koryta rieky Váh nad VE Sučany po pramene.