Biela Orava č. 2

Číslo revíru: 
3-0080-5-1
Charakter vody: 
lososové lipňové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Námestovo
Organizácia: 
MO SRZ Nálepkovo
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Skalkového potoka po sútok s Mútňankou. Lovná miera: lipeň 30 cm