Bebrava (Krupina)

Číslo revíru: 
3-0030-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Krupina
Organizácia: 
MO SRZ Krupina
Popis revíru: 

Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene. Súčasťou revíru nie sú VN Krupina a VN Žibritov.