Bebrava č.2

Číslo revíru: 
2-0100-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bánovce nad Bebravou
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Bánovce nad Bebravou
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec Libichava s prítokmi Libichavský potok a Višňová, potoky Halačovka, Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok a potok Dubnička od ústia do Bebravy po hrádzu VN Prusy.