VVN Bešeňová

Číslo revíru: 
3-6040-4-4
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chyť a pusť
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara.