Lúkovica

Číslo revíru: 
3-2101-1-4
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chyť a pusť
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Vodná plocha rybníka (1,1 ha) 100 m od sídla firmy Gewis Slovakia, po ľavej strane štátnej cesty smerom na Veľkú a Malú Lehôtku (parc.č.7107/1) pri meste Prievidza. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.