VN Sebechleby CHRO

Číslo revíru: 
3-5720-1-3
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Krupina
Organizácia: 
MO SRZ Krupina
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby, úsek 50m od ústia Belujského potoka obojstranne.