VN Rozgrund

Číslo revíru: 
3-5680-1-3
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Banská Štiavnica