Zlatný potok

Číslo revíru: 
3-6160-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Žilina
Organizácia: 
MsO SRZ Žilina
Popis revíru: 

Zlatný potok od ústia do VN Žilina v osade Zlatné po pramene.