Zlatná

Číslo revíru: 
4-4220-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Kežmarok
Popis revíru: 

Potok Zlatná od ústia po pramene, mimo VN Zlatná.