VN Vývrať č. 1

Číslo revíru: 
1-1430-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MsO SRZ Záhorie
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže pri obci Rohožník.