VN Šárd

Číslo revíru: 
2-5340-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Galanta
Organizácia: 
MsO SRZ Galanta
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže v meste Galanta a potok Šárd od ústia po pramene.