VN Maňa

Číslo revíru: 
2-5000-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Nové Zámky
Organizácia: 
MsO SRZ Šurany
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže pri obci Maňa.