Vážna

Číslo revíru: 
3-4800-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MO SRZ Podbrezová
Popis revíru: 

Potok Vážna ( Hiadeľ ) od ústia do Hrona pri obci Hiadeľ po pramene.