Váh č.16 a 17 – prítoky

Číslo revíru: 
3-4660-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Martin
Organizácia: 
MsO SRZ Martin
Popis revíru: 

Potoky Čiernik, Kubalov, Krchová, Kľačiansky, Kozinský, Dzuranová, Chrapový, Podhradský, Lipno, Konštiansky, Ráztoky od ústia do Váhu po pramene.