Vagrinčik

Číslo revíru: 
4-3090-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Svidník
Organizácia: 
MO SRZ Svidník
Popis revíru: 

Potok Vagrinčík od ústia po pramene a potoky Hrišov, Bodružalík a Hlboký potok od ústia po pramene.