Trebianka

Číslo revíru: 
3-4390-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Potok Trebianka od ústia do rieky Nitra po pramene vrátane prítokov.