Sulinský potok

Číslo revíru: 
4-2490-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Stará Ľubovňa
Organizácia: 
MO SRZ Stará Ľubovňa
Popis revíru: 

Sulinský potok od ústia po pramene.