Sádky Kľúčovec

Číslo revíru: 
2-2620-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Komárno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha 9 betónových a 2 zemných sádok pri obci Kľúčovec.