Rybochovné zariadenie Slovianska Dolina

Číslo revíru: 
3-3640-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Martin
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha dvoch zemných rybníkov a ôsmych betónových sádok nad obcou Valča v areáli rybochovného zariadenia stredisko SRZ Rada - Slovianska Dolina.