Rybník Zelené

Číslo revíru: 
3-3570-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Poltár
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha rybníka pri obci Poltár - časť Zelené.