Rybník Pri badínskej ceste

Číslo revíru: 
3-3500-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Krupina
Organizácia: 
MO SRZ Krupina
Popis revíru: 

Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo.