Rosinka

Číslo revíru: 
3-3360-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Žilina
Organizácia: 
MsO SRZ Žilina
Popis revíru: 

Potok Rosinka od ústia do Váhu až po pramene.