Riečka

Číslo revíru: 
3-3230-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Námestovo
Organizácia: 
MO SRZ Nálepkovo
Popis revíru: 

Riečka od ústia do potoka Veselianka po pramene.