Pružinka – chovné potoky

Číslo revíru: 
3-3050-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Púchov
Organizácia: 
MO SRZ Púchov
Popis revíru: 

Potok Pružinka od dolného oplotenia zvernice po pramene vrátane prítokov Konopný, Visolajský, Slopniansky, Kamenický, Zakopčianka, Podskalský potok od ustia do Pružinky po pramene.