Prejtiansky potok č. 1

Číslo revíru: 
3-2980-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Ilava
Organizácia: 
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Popis revíru: 

Prejtiansky potok od ústia do VN Prejta - Vystrkov č. 1 po pramene.