Porubský p. – chovné potoky

Číslo revíru: 
3-2910-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Žilina
Organizácia: 
MsO SRZ Žilina
Popis revíru: 

Potoky Konštica, Barankov, Záňov od ústia do Porubského potoka pri obci Kamenná Poruba po pramene.