Novoveská Huta – rybníky

Číslo revíru: 
4-1540-5-2
Charakter vody: 
lososové lipňové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Spišská Nová Ves
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Nová Ves
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrží č. 1 - 8 pri mestskej časti Spišská Nová Ves - Novoveská Huta.