Mošteník

Číslo revíru: 
3-2330-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Považská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Považská Bystrica
Popis revíru: 

Potok Mošteník od ústia do rieky Váh nad cestným mostom do obce Orlové po pramene.