Mlynský potok (D.kubín)

Číslo revíru: 
3-2270-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Dolný Kubín
Organizácia: 
MO SRZ Dolný Kubín
Popis revíru: 

Mlynský potok od ústia do rieky Orava pod obcou Zábrež po pramene nad obcou Oravská Poruba.