Medvedžo potok

Číslo revíru: 
4-1480-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Gelnica
Organizácia: 
MO SRZ Gelnica
Popis revíru: 

Potok Medvedžo od ústia v obci Helcmanovce po vyústenie z bane.