Lúč

Číslo revíru: 
4-1370-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Rožňava
Organizácia: 
MO SRZ Rožňava
Popis revíru: 

Potok Lúč od Rožňavských kúpeľov po pramene a potok Grexa od ústia po pramene.