Lodzina

Číslo revíru: 
4-1300-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Levoča
Organizácia: 
MO SRZ Levoča
Popis revíru: 

Potok Lodzina od ústia po pramene.