Kukovský potok

Číslo revíru: 
4-1110-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Svidník
Organizácia: 
MO SRZ Giraltovce
Popis revíru: 

Kukovský potok od ústia pri obci Železník po pramene a Čepcovský potok od ústia po pramene.