Kostolný potok

Číslo revíru: 
3-1690-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Brezno
Organizácia: 
MO SRZ Podbrezová
Popis revíru: 

Kostolný potok od ústia do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene.