Kornianka – chovné potoky

Číslo revíru: 
3-1670-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Čadca
Organizácia: 
MO SRZ Turzovka
Popis revíru: 

Potoky Marcovský, Dáždený a Sobčakov potok od ústia do Kornianky po pramene.