Kobeliarsky potok

Číslo revíru: 
4-1000-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Rožňava
Organizácia: 
MO SRZ Rožňava
Popis revíru: 

Kobeliarsky potok od ústia po pramene a potoky Gampelský, Pališovský, Ždiarsky a Vlachovský od ústia po pramene.