Jabloňovský potok

Číslo revíru: 
3-1310-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Bytča
Organizácia: 
MO SRZ Bytča
Popis revíru: 

Jabloňovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.