Hron č. 8 a 9 – chovné potoky

Číslo revíru: 
3-1100-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Pravostranné prítoky Hrona - Badínsky p; VIkanovský p; Rakytovský p; Kremnička I. + II., Udumá, Istebník a favostranné prítoky - Platina, Hronsecký p; Peťovský p; Málčanský p; Malé Plavno, Plavno, Driekyňa od ústia po pramene.