Hodrušský potok

Číslo revíru: 
3-0960-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Žarnovica
Organizácia: 
MO SRZ Žarnovica
Popis revíru: 

Hodrušský potok od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítokov, mimo Hodrušského jazera.