Hlinický potok

Číslo revíru: 
3-0930-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Bytča
Organizácia: 
MO SRZ Bytča
Popis revíru: 

Hlinický potok od ústia do rieky Váh za obcou Hliník nad Váhom po pramene.