Gánovský potok č. 2

Číslo revíru: 
4-0480-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Poprad
Organizácia: 
MO SRZ Poprad
Popis revíru: 

Gánovský potok od cestného mosta v obci Hôrka - časť Prímovce po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.