Červený potok č. 2

Číslo revíru: 
4-0320-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Poprad
Organizácia: 
MO SRZ Poprad
Popis revíru: 

Červený potok od ústia Novolesnianskeho potoka po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAP.