Brodziansky potok

Číslo revíru: 
2-0190-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Partizánske
Organizácia: 
MsO SRZ Partizánske
Popis revíru: 

Brodziansky potok od ústia do rieky Nitra po pramene.