Breziny

Číslo revíru: 
4-0190-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Poprad
Organizácia: 
MO SRZ Poprad
Popis revíru: 

Potok Breziny od ústia do Velického potoka po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.