Belá č. 1 – chovné potoky

Číslo revíru: 
3-0050-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Organizácia: 
MO SRZ Liptovský Hrádok
Popis revíru: 

Mlynský potok od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane Čierneho potoka.