ZDRUŽENIE POĽOVNÍKOV OLŠAVA - RUSKOV

ZDRUŽENIE POĽOVNÍKOV OLŠAVA - RUSKOV

IČO:

35565187

Obchodné meno:

ZDRUŽENIE POĽOVNÍKOV OLŠAVA - RUSKOV

Dátum vzniku:

23.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ruskov 319, Ruskov, 04419

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521957 - Ruskov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený