Združenie Klasovských poľovníkov

Združenie Klasovských poľovníkov

IČO:

37869213

Obchodné meno:

Združenie Klasovských poľovníkov

Dátum vzniku:

28.11.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Klasov 19, Klasov, 95153

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500402 - Klasov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený